Colofon

Verantwoordelijk voor de internetpagina's van Bosch.IO GmbH

Naam en adres

Bosch.IO GmbH
Ullsteinstraße 128
12109 Berlijn

Directie
Dr. Andreas Nauerz, Yvonne Reckling

Telefoonnummer
+49 30 726112-0

E-mailadres
support.helpconnect@bosch.io

Inschrijvingen
Kantongerecht Charlottenburg, HRB 148411 B

BTW-nr
DE 203273734

© Copyright
Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video's alsmede de rangschikking ervan op websites van Bosch worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden ter beschikking worden gesteld. Sommige Bosch websites bevatten ook afbeeldingen die onderworpen zijn aan het auteursrecht van derden.

Merkenregister
Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op websites van Bosch beschermd door het merkenrecht. Dit geldt in het bijzonder voor handelsmerken van Bosch, typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen. De merken en designelementen die op onze pagina's worden gebruikt, zijn intellectueel eigendom van Robert Bosch GmbH, Duitsland.

Garantieverklaring
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid en nauwkeurigheid van de informatie die hij bevat. Iedere aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, wordt uitgesloten, tenzij veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de zijde van Bosch.

Licentieverklaring
Het intellectueel eigendom op de website van Bosch, zoals patenten, handelsmerken en auteursrechten, is beschermd. Deze website verleent geen licentie of vergunning voor het gebruik van het intellectueel eigendom van ondernemingen van de Bosch Groep (Bosch) of van derden.

Online geschillenbeslechting (ODR)
Informatie over online geschillenbeslechting: de Europese Commissie biedt een platform voor online beslechting van geschillen. Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen van contracten betreffende online aankopen en online diensten.
Het platform is te bereiken via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij nemen niet deel aan procedures voor geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.