Frequently Asked Questions (FAQ – vaak gestelde vragen)

Beëindiging van Help Connect

Waarom wordt Help Connect stopgezet?

De gebruikersaantallen van Help Connect zijn gestaag gegroeid, maar zijn onder de verwachtingen gebleven.

Op welke datum wordt de exploitatie van Help Connect definitief stopgezet?

De Help Connect dienst wordt op 30.11.2022 beëindigd.

Hoe lang kan ik de dienst nu al gebruiken?

De Help Connect dienst blijft in de gebruikelijke vorm en in volle omvang voor u beschikbaar tot 30.11.2022. Helaas kunt u vanaf 01.12.2022 geen gebruik meer maken van de dienst.

Let op: Wij willen u erop wijzen dat individuele partners om technische redenen, waar wij helaas geen invloed op hebben, onze dienst mogelijk eerder niet meer vanuit hun apps kunnen activeren.

Heb ik recht op terugbetaling?

Als uw huidige contract tot na 30.11.2022 loopt en u heeft geld betaald voor de activering van Help Connect, dan betalen wij u aan het einde van het jaar ongevraagd uw laatste factuur terug.

Indien u een Help Connect gebruiker bent geworden in het kader van een gratis aanbieding of voucher, of indien uw contract voor 30.11.2022 afloopt, heeft u geen recht op terugbetaling.

Komt er een opvolger voor Help Connect van Bosch?

Er zijn momenteel geen plannen voor een opvolger voor Help Connect.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Met het einde van uw contract vervalt de basis voor ons om uw gegevens op te slaan. Daarom zullen wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen zonder dat u daarom hoeft te vragen. Dit geldt niet voor gegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt en die door ons overeenkomstig de wettelijke voorschriften bewaard moeten blijven.